Οι εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και ενίσχυσης του κτίσματος που έγιναν έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη νέα του χρήση είναι οι ακόλουθες:

 • Ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών με στερεώσεις μέσω ενεμάτων με υλικά συμβατά με τα υπάρχοντα κονιάματα, που ενσωματώθηκαν στο ήδη υφιστάμενο πάχος των τοιχοποιιών. Προηγήθηκε πρωτοπόρα μέθοδος αποτύπωσης όλων των εξωτερικών τοιχοποιιών με τη χρήση θερμικής κάμερας, όπου εντοπίστηκαν όλες οι περιοχές που έχριζαν ενίσχυσης. Οι επεμβάσεις έγιναν εξωτερικά για να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη του εσωτερικού του πύργου.
 • Ενίσχυση των δαπέδων και επισκευή των φερόντων στοιχείων όπου απαιτούνταν.
 • Επισκευή των ρηγματώσεων σε εσωτερικές τοιχοποιΐες με ενέματα υδραυλικής κονίας.
 • Συντήρηση και Αποκατάσταση εσωτερικών διακοσμητικών στοιχείων όπου αυτά είχαν καταστραφεί ή φθαρεί.
 • Αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων και άλλων αρχιτεκτονικών στοιχείων στην αρχική τους μορφή.
 • Συντήρηση και αποκατάσταση των δαπέδων.
 • Συντήρηση και αποκατάσταση των κουφωμάτων. Τα κουφώματα διατήρησαν τη σημερινή τους μορφή, μέγεθος και θέση.
 • Συντηρήθηκαν όλες οι εσωτερικές επιφάνειες του πύργου. Συντηρήθηκε η οροφή.
 • Επισκευάστηκε το ξύλινο κλιμακοστάσιο.
 • Ενισχύθηκε η φέρουσα τοιχοποιΐα γύρω από το κλιμακοστάσιο με ενέματα συμβατά με τα υπάρχοντα κονιάματα και μεταλλικούς δακτυλίους.
 • Αποκάλυψη οροφών με εκπληκτικό ζωγραφικό διάκοσμο.
 • Κατασκευάστηκε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση.
 • Κατασκευάστηκε νέα υδραυλική εγκατάσταση.
 • Εγκαταστάθηκε σύστημα θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Έγιναν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων – τηλέφωνα, συστήματα συναγερμού, ασφάλειας κτλ.
 • Τοποθετήθηκε το απαραίτητο σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ενώ εκπονήθηκε μελέτη για τον εξωτερικό φωτισμό ανάδειξης του κτιρίου.
 • Ο περιβάλλων χώρος συντηρήθηκε και συνδέθηκε λειτουργικά με το γειτνιάζον Πάρκο Περιβαλλοντολογικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και το όμορο ψυχαγωγικό και εμπορικό κέντρο Escape.

Όλες οι παραπάνω εργασίες έγιναν με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία έτσι ώστε ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτίσματος να παραμείνει αναλλοίωτος και να αναδειχθούν τα επιμέρους στοιχεία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης ήταν η διαφύλαξη όλων των υλικών στοιχείων του μνημείου και των αξιών που αυτά περιέχουν και αντιπροσωπεύουν και κατ’ επέκταση η διατήρηση και η ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής, καλλιτεχνικής αξία του μνημείου, με απόλυτο σεβασμό στις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης δίχως να στρεβλώνουν και να παραχαράσσουν την αυθεντικότητα του.

Εφαρμόσθηκαν πρωτοπόρες τεχνικές για τη διασφάλιση της ποιότητας εφαρμογής των εργασιών όπως:

 • Φωτογράφιση στο υπέρυθρο για ανίχνευση καλυμμένων ζωγραφικών επιφανειών.
 • Χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας για έλεγχο του καθαρισμού των επιφανειών.
 • Φασματοσκοπία Ramman για ανάλυση των χρωστικών.
 • Χρήση υπερήχων για τον έλεγχο της κατάστασης διατήρησης των κονιαμάτων και των ξύλινων στοιχείων καθώς επίσης και για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των εργασιών στερέωσης
 • Χρήση ρεζιστογράφου για τον έλεγχο της κατάστασης διατήρησης των ξύλινων στοιχείων
 • Εφαρμογή θερμογραφίας για την ανίχνευση των αρμών κάτω από το κονίαμα επικάλυψης για την προετοιμασία των εργασιών ενεμάτωσης.

Δείτε αναλυτικά την Έκθεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του Πύργου από το γραφείο «ΑΕΙΝΑΕΣ» Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε..